Vastuullisuusraportti 2020

Olemme julkaisseet vastuullisuusohjelmamme mukaisesti ensimmäisen raportin. Oheisessa raportissa esitetään vastuullisuusperiaatteemme ja myös toimenpiteet ympäristö- ja taloudellisen sekä sosiaalisen vastuullisuuden kehittämiseksi. Raportoinnin lähtökohtana käytetään vuotta 2020.

Vastuullisuusraportti 2020

Siirtyminen ekosertifioituun sähköön

Toiminnassamme kuluu sen luonteesta johtuen verrattain paljon sähköä ja energiaa.

Pyrimme pitämään sähkönkulutuksemme kohtuullisena optimoimalla toimintojamme ja etsimällä työntekijöittemme kanssa energiansäästöratkaisuja.

Kesäkuun 2021 alusta alkaen suurin osa käyttämästämme sähköstä on alkuperämerkittyä Greene-energiaa. Kaikki käyttämämme sähköenergia on tuotettu pohjoismaisella tuuli-, vesi- ja aurinkovoimalla ja todennettu eurooppalaisen Guarantee of Origin -järjestelmän mukaiseksi.

Nordic Green Energyn tuottaman sähköenergian alkuperä rekisteröidään ja todennetaan Fingrid Oyj:n alkuperätakuujärjestelmässä.

Vuoden 2021 aikana 98 prosenttia kaikesta käyttämästämme sähköstä on ekosertifioitua ja vuonna 2022 tavoitteemme on sertifioida 100 % sähkönkulutuksesta.

Vastuullisuusohjelmamme on julkaistu

Olemme tehneet kattavan vastuullisuusohjelman, joka vastaa toimialan kestävän kehityksen haasteisiin ja joka parantaa kilpailukykyämme tulevaisuudessa hiilineutraalin rakentamisen yleistyessä.

Pyrimme vastuullisuustyöllämme vastaamaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.

Näin vastuullisuustyötä tehdään

Olemme perustaneet vastuullisuustyöryhmän, johon kuuluu viisi yrityksen johdosta, myynnistä, markkinoinnista ja henkilöstöstä vastaavaa työntekijää.

Lisäksi kysyimme asiakkailtamme, henkilöstöltämme ja yhteistyökumppaneiltamme, mitkä vastuullisuusteemat heidän näkökulmastaan ovat yhteistyön kannalta olennaisia.

Konkreettisia vastuullisuustekoja

Vastuullisuusohjelman rakentamisen yhteydessä teimme myös kehittämistoimenpiteitä. Näitä ovat siirtyminen ekosertifioidun sähkön hankintaan, muovin erilliskeräyksen lisääminen toimipisteissämme sekä jätehuoltokumppanien kartoitus ja keskittäminen.

Lisäksi tulemme jatkossa selvittämään hankkimiemme ja vuokraamiemme laitteiden päästöt.

Vastuullisuusraportti (vuosi 2020)

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme täältä