Vastuullisuus HRK-Konevuokraamot Oy:ssä

Vastuullisuusraportti (vuosi 2022)

Vastuullisuusraportti (vuosi 2021)

Vastuullisuusraportti (vuosi 2020)

Aloitimme vastuullisuusraportoinnin vuodesta 2020, joka toimii vertailukohtana tavoitteiden toteuttamisessa.

Yrityksen perustamisesta lähtien toimintamme on pohjautunut vastuullisille perheyrityksen arvoille ja siitä meidät myös toimialalla tunnetaan.

Toimintaamme ohjaavat kannattavuuden lisäksi turvallisuus, työhyvinvointi ja ympäristönsuojelu. Lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan ja kehittämään jokapäiväistä toimintaa huolehtien viranomaismääräysten noudattamisesta sekä kouluttamalla ja ohjeistamalla henkilökuntaa. Huomioimme toimialaa koskeva määräykset ja sovellamme niitä toimintaamme kestävällä tavalla.

Vastuullisuustyömme perustuu arvoihimme ja pitkäjänteinen eettisiin arvoihin perustuva toiminta on ylläpitänyt mainettamme luotettavana yhteistyökumppanina. Panostamalla vastuulliseen liiketoimintaan parannamme asiakaskokemusta entisestään.

Arvomme ovat:

 • Olemme luotettavia – teemme mitä lupaamme
 • Arvostamme työtämme ja tuotteitamme
 • Annamme osaamisemme asiakkaan käyttöön
 • Kehitämme jatkuvasti toimintaamme

Vastuullisuusohjelmamme yltää vuoteen 2022

Olemme tehneet kattavan vastuullisuusohjelman, joka vastaa toimialan kestävän kehityksen haasteisiin ja joka parantaa kilpailukykyämme tulevaisuudessa hiilineutraalin rakentamisen yleistyessä. Pyrimme vastuullisuustyöllämme vastaamaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin ja kehittämään liiketoimintaamme niiden mukaisesti.

Vastuullisuusohjelma on rakennettu ajalle 2020–2022. Ohjenuorana olemme käyttäneet sidosryhmäkyselyä, työkonealan green dealiä, Teknisen kaupan liiton vastuullisuussuosituksia ja päästöttömien työmaiden vaatimuksia.

Olemme tunnistaneet toiminnassamme vastuullisuuteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja -riskejä. Vuokrausliiketoiminta perustuu kiertotalouden toteuttamiseen, mutta myös kaluston omistamiseen ja hallintaan.

Kysyimme asiakkailtamme, henkilöstöltämme ja yhteistyökumppaneiltamme, mitkä vastuullisuusteemat heidän näkökulmastaan ovat yhteistyön kannalta olennaisia. Sidosryhmäkyselyssä kartoitimme asiakkaiden, kumppanien ja henkilöstön odotuksia vastuullisuustyöllemme.

Vastausten pohjalta vastuullisuustyöryhmä määritteli vastuullisuustyön painopistealueet ja tavoitteet vuoteen 2022 saakka. Vastuullisuusteemamme ovat:

 1. Vastuulliset hankinnat
  • Olemme tunnistaneet kolme hankinta-aluetta, jossa voimme tehdä vastuullisia valintoja ja siten pienentää ympäristövaikutuksiamme. Ne ovat energianhankinta, kone- ja tarvikehankinnat sekä varustehankinnat.
 2. Kiertotalouden edistäminen
  • Vuokraaminen on kiertotalouden liiketoimintamallien mukaista toimintaa. Sen avulla voidaan vähentää hankintoja ja siten raaka-ainekäyttöä ja ympäristöhaittoja. Lisäksi tarjoamme digitaalisia sovelluksia asiakkaiden toiminnan optimointiin.
 3. Työturvallisuus ja työhyvinvointi
  • Meille on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstömme ja laitteitamme käyttävät asiakkaamme ovat turvassa ja voivat hyvin. Pyrimme tähän rakentamalla kokonaisvaltaista työturvallisuuskulttuuria, jossa jokainen työntekijä ymmärtää oman toimintansa vaikutukset ja osaa toimia turvallisesti.
 4. Päästöjen vähentäminen
  • Solmimme työkonealan green deal -sitoumuksen vuoden 2021 aikana, jolloin valitsimme Sitoumus2050 mukaisesti ne toimenpiteet, joita edistämme vastuullisuustyössämme.