Henkilötavarahissi 500 kg tai 3 hlö

Nimi Tyyppi Tuotekortti Tutustu tai kerää
Henkilötavarahissi GEDA 300 Z/ZP V 25m Tutustu