Vartti turvallisuuteen

Turvallisuuskävely
Vuokraamotyöntekijä Juuso Pelttari ja toimipaikan esimies Jussi Syrjynen tarkastelevat turvallisuuskävelyllä Pirkkalan pisteen hyllyjä, valoja ja siisteyttä.

Työturvallisuuden parantamiseen on aina löytynyt hyviä ajatuksia. Meillä HRK:ssa hyvät ajatukset tullaan keräämään säännöllisesti talteen ja samalla pääsemme yhdessä päättämään, miten turvallisuutta parannetaan entisestään. Oikea asenne näkyy myös turvallisissa laiteratkaisuissa, joita tarjoamme asiakkaillemme.

Nyt vietetään rakennusteollisuuden turvallisuusviikkoa
(25. – 29.10. 2021). Konevuokraamossa huolehdimme paitsi henkilöstömme turvallisuudesta, niin myös asiakkaiden turvallisuudesta tarjoamalla huollettua, kunnossa olevaa kalustoa ja käytönopastusta. HRK:ssa olemme vastuullisuusohjelmamme mukaisesti päättäneet kehittää työturvallisuutta edelleen. Luomme uuden, yhtenäisen ja sähköisen raporttipohjan, jonka kautta saamme suoraan tiedot raportoitavaan muotoon. Saamme uusia työkaluja työturvallisuuden johtamiseen. Otamme myös käyttöön turvallisuusvartin.

Kun turvallisuutta ylläpidetään säännöllisillä rutiineilla, niin riskit työpaikalla tapahtuviin haavereihin pienenevät. Sähköinen seuranta, tilastointi ja toimenpiteistä keskustelu helpottavat turvallisuuden parantamisessa käytännössä. Turvallisuutta kehitetäänkin koko henkilöstön kanssa.

  • HRK:lla on aina ollut työturvallisuus tärkeää, mutta viime aikoina turvallisuuteen on kiinnitetty vielä enemmän huomiota. Työpaikkaa tehdään turvallisemmaksi joka suhteessa. Tärkeä käytännön työkalu on turvallisuuskävely, jota kehitetään entistä paremmaksi, sanoo HRK:n työsuojeluvaltuutettu Petri Hoikka.

Kuukausittaisella työturvallisuuskävelyllä varmistetaan, että uusia riskejä ei pääse syntymään ja mahdolliset aiemmat puutteet on korjattu. Havainnointeja tehdään sekä pihassa että sisätiloissa. Mahdolliset puutteet ja riskit kirjataan huolellisesti, mutta myös erityisen hyvin toimivat järjestelyt laitetaan ylös. Tietoa pystytään jakamaan koko yrityksen turvallisuuden parantamiseksi.

Ideat käytäntöön

Turvallisuusvartti on säännöllinen järjestetty hetki, jonka tarkoituksena on tiimeittäin käydä läpi työturvallisuuskävelyiden havainnot ja korjaavat toimenpiteet, sekä tutustua ajankohtaisiin tai muutoin hyödyllisiin työturvallisuusteemoihin. Meillä konevuokraamossa vartti on uusi työkalu. Vaikka turvallisuus onkin ollut hyvällä tasolla, niin paikoilleen ei voi jäädä. Aina on kehitettävää.

  • Yrityksen kannalta oleellista on, että pystymme vaikuttamaan sairauspoissaoloihin. Työntekijän itsensä kannalta terveenä pysyminen työssä on ehdoton lähtökohta. Yrityksen ja työntekijän intressit kohtaavat, Hoikka toteaa.

Vastuullisuusjohtamisen korkeakouluharjoittelija Laura Lehto on käynyt läpi kaikki vuonna 2021 tähän mennessä tehdyt työturvallisuuskävelyt eri toimipisteissä. Olemme saaneet paremman kuvan, mitkä työturvallisuusasiat ovat hyvällä tolalla, mitkä vaativat jatkuvaa silmälläpitoa ja toisaalta, mitkä asiat ovat tähän asti jääneet huomiotta. Jatkossa kannustamme entistä enemmän myös hyvien käytäntöjen huomaamiseen ja niistä raportoimiseen, siinä missä epäkohtiin ja riskeihin on yhä syytä pureutua.

Katso myös: https://www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko