Hämeen Rakennuskone Oy on ajan tasalla tietosuoja-asioissa

Asiakkaidemme henkilötiedot ovat meillä turvassa


Hämeen Rakennuskone Oy sitoutuu noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679) sekä voimassaolevaa kansallista lainsäädäntöä kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Huolehdimme tietosuojan toteutumisesta paitsi kouluttamalla ja perehdyttämällä henkilöstöämme, myös aktiivisella ja jatkuvalla kehitystyöllä tietoturvan takaamiseksi. Olemme myös päivittäneet asiakasrekisterimme tietosuojaselosteen, jonka ajantasainen versio on nähtävillä sekä nettisivuillamme että kaikilla HRK:n toimipisteillä.

Vastaamme mielellämme aiheeseen liittyviin kysymyksiin.  Tiedustelut Saara Peltola puh. 040 197 3331